گزارش تصویری آزمون دکتری تخصصی ۱۴۰۰

۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ۸

آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» نیمه متمرکز سال ۱۴۰۰ صبح جمعه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز با حضور داوطلبان و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.